nabór kadry dydaktycznej i specjalistów – Rzeczniów

Urząd Gminy w Rzeczniowie
ogłasza nabór kadry dydaktycznej i specjalistów
do projektu pn. „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość”

nr umowy UDA – POKL.09.01.02-14-014/09-00 zawartej dnia 19 listopada 2010r. z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z planowaną realizacją projektu „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

pilnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

1. psycholog
Nr POKL/1
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (koniecznie: mgr psychologii)
 • rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • potwierdzone przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy psychologa

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 90 godz.
Okres zatrudnienia: od 24.10.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej dla uczniów gimnazjum (w tym 60 godzin zajęć grupowych, 30 godzin indywidualnych)

2. pedagog
Nr POKL/2
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (terapia pedagogiczna) lub kurs terapii pedagogicznej
 • rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • potwierdzone przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy pedagoga

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 87 godz.
Okres zatrudnienia: od 24.10.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie
Obowiązki:

 • prowadzenie grupowej terapii pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej

3. pedagog
Nr POKL/3
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne (terapia pedagogiczna) lub kurs terapii pedagogicznej
 • rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • potwierdzone przynajmniej 2 letnie doświadczenie w pracy pedagoga

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 50 godz.
Okres zatrudnienia: od 24.10.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie grupowej terapii pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej

4. logopeda
Nr POKL/4
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: logopedyczne)
 • znajomość technik usprawniających aparat mowy,
 • umiejętności artykulacyjne i fonetyczne,

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 30 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy.

5. nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nr POKL/5
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: edukacja wczesnoszkolna)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

6. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/6
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

7. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/7
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

8. nauczyciel matematyki
Nr POKL/8
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: matematyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel matematyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

9. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/9
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klas I-III gimnazjum

10. nauczyciel matematyki
Nr POKL/10
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: matematyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel matematyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I-III gimnazjum

11. nauczyciel chemii
Nr POKL/11
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: chemiczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel chemii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z chemii dla uczniów klas I-III gimnazjum

12. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/12
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego dla uczniów III klasy gimnazjum.

13. nauczyciel matematyki
Nr POKL/13
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: matematyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel matematyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów III klasy gimnazjum.

14. nauczyciel historii i wos
Nr POKL/14
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: historyczne, wos)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel historii i wos

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z historii i wos dla uczniów III klasy gimnazjum.

15. nauczyciel biologii i geografii
Nr POKL/15
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: biologia, geografia)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel biologii i geografii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 60 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z biologii i geografii dla uczniów III klasy gimnazjum.

16. nauczyciel fizyki
Nr POKL/16
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: fizyka)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel fizyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 30 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z fizyki dla uczniów III klasy gimnazjum.

17. nauczyciel chemii
Nr POKL/17
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: chemia)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel chemii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 30 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących egzaminu gimnazjalnego z chemii dla uczniów III klasy gimnazjum.

18. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/18
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu kompetencji z języka polskiego dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej.

19. nauczyciel matematyki
Nr POKL/19
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: matematyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel matematyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu kompetencji z matematyki dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej.

20. nauczyciel przyrody
Nr POKL/20
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat (koniecznie: przyroda, biologia)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel przyrody

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu kompetencji z przyrody dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej.

21. nauczyciel przyrody
Nr POKL/21
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: wiązane z przyrodą)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel przyrody

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie koła przyrodniczego dla uczniów szkoły podstawowej.

22. nauczyciel historii
Nr POKL/22
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: historyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel historii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie koła historycznego dla uczniów szkoły podstawowej.

23. nauczyciel historii
Nr POKL/23
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: historyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel historii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie koła historycznego dla uczniów gimnazjum.

24. nauczyciel historii
Nr POKL/24
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: historyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel historii

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzeczniowie

Obowiązki:

 • prowadzenie koła historycznego dla uczniów gimnazjum.

25. nauczyciel informatyki
Nr POKL/25
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: informatyka)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel informatyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 50 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie koła zainteresowań z informatyki dla 2 grup uczniów szkoły podstawowej.

26. nauczyciel języka polskiego
Nr POKL/26
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: polonistyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel informatyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie teatralnego koła zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej.

27. nauczyciel prowadzący turystyczno – krajoznawcze koło zainteresowań
Nr POKL/27
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie turystyczno – krajoznawczego koła zainteresowań dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

28. nauczyciel prowadzący turystyczno – krajoznawcze koło zainteresowań
Nr POKL/28
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie turystyczno – krajoznawczego koła zainteresowań dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

29. nauczyciel przyrody lub matematyki
Nr POKL/29
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, licencjat, podyplomowe (koniecznie: przyrodnicze lub matematyczne)
 • potwierdzone doświadczenie w pracy jako nauczyciel przyrody lub matematyki

(doświadczenie należy wskazać w CV)
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie,
Zakres zatrudnienia: 25 godz.
Okres zatrudnienia: od 01.11.2011 do 30.06.2012 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu

Obowiązki:

 • prowadzenie matematyczno – przyrodniczego koła zainteresowań dla uczniów szkoły podstawowej.

Procedura składania ofert dla kandydatów do personelu projektu:

Oferty wyceny powinny zawierać:

 • rodzaj aplikacji (tutaj: psycholog),
 • imię i nazwisko (nazwę firmy)
 • proponowaną ofertę cenową (kwota brutto),
 • dane kontaktowe wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu „Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)”.

Zalecamy składanie ofert na załączonym formularzu do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie: http://www.rzeczniow.pl

Koniecznie dołączone CV (mile widziany dodatkowy dokument) potwierdzające posiadane wykształcenie, wiedzę, umiejętności i/lub doświadczenie wskazane ww. „Wymaganiach”.

Kryterium wyboru:

 • najniższa kwota brutto przy dopełnieniu kryteriów formalnych opisanych jako „Wymagania”

Kryteria formalne mogą zostać zweryfikowane na podstawie dołączonego CV, innych dokumentów i/lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdyby w procesie weryfikacji okazało się, że wykonawca nie spełnienia wymaganych kryteriów, to wybrana zostanie kolejna najniższa oferta. W przypadku dwóch ofert w tej samej cenie o pierwszeństwie decyduje termin wpływu.

Oferty należy składać w terminie do godz. 10:00, do 18 października 2011r. w: Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczniowie, 27-353 Rzeczniów 1.

Więcej informacji…

 • Facebook
 • Wykop
 • Google Plus
 • Twitter
 • Print
 • Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>